آمادگی مرزبانان برای تامین امنیت پایدار
آمادگی مرزبانان برای تامین امنیت پایدار
آرمان تبریز-فرمانده مرزبانی فراجا از آمادگی مرزبانان برای تامین امنیت پایدار در مناطق مرزی خبرداد.

آرمان تبریز-فرمانده مرزبانی فراجا از آمادگی مرزبانان برای تامین امنیت پایدار در مناطق مرزی خبرداد.

سردار گودرزی در بازدید از هنگ مرزی خداآفرین گفت: مرزبانان غیور با هر گونه تردد غیرقانونی و اقدام مسلحانه و تروریستی در مرزها برخورد بسیار سخت و شکننده می‌کنند.