اجرای پروژه های عمرانی در سه ماهه دوم سال وارد فاز عملیاتی شد
اجرای پروژه های عمرانی در سه ماهه دوم سال وارد فاز عملیاتی شد
آرمان تبریز-شهردار منطقه ۱ تبریز گفت: اجرای پروژه های عمرانی در سه ماهه دوم سال وارد فاز عملیاتی شد.

آرمان تبریز-شهردار منطقه ۱ تبریز گفت: اجرای پروژه های عمرانی در سه ماهه دوم سال وارد فاز عملیاتی شد.

به گزارش خبرنگار ما در۱ تبریز؛ محمدرضا قربانیان تبریزی اظهار داشت: طبق برنامه های کاری این منطقه تعدادی از پروژه های عمرانی و خدماتی که جهت اجرا در سه ماهه دوم امسال در دستور کار قرار گرفته بود وارد فاز عملیاتی شد.

شهردار منطقه افزود: بسیاری از این پروژه ها جهت ساماندهی و زیباسازی شهری بوده که هدف از آن آمادگی سریع برای استقبال از مهمانان و گردشگران در فصل دوم سفر به شهر تبریز و سطح این منطقه بوده و بخش دیگری در راستای اهداف نهضت آسفالت، اصلاح معابر، جداول و پیاده روها می باشد که در روان سازی تردد و کاهش مخاطرات نقش مهمی دارد.

قربانیان به چندین پروژه از جمله اجرای سنگفرش در ورودی پارک شمس تبریزی، مرمت جوب ها در کوچه های گلکار، زیرسازی خیابان های شهید مصطفی خمینی و عارف، عملیات آسفالت درفلکه بهارستان، مرمت جوب در ضلع شرقی و غربی تقاطع عارف، اصلاح جداول در خیابان نظامی و مسیرهای دیگر سطح این منطقه اشاره کرد.