انجام اقدامات ایمنی برق در بازار تبریز در آستانه ورود به پیک بار تابستان
انجام اقدامات ایمنی برق در بازار تبریز در آستانه ورود به پیک بار تابستان
آرمان تبریز-عادل کاظمی در خصوص اقدامات ایمنی انجام شده در بازار تاریخی  تبریزبیان کرد: علاوه بر تلاش همکاران جهت ایمن سازی محیط بازار، برای آگاهی شهروندان عزیز علائم هشدار دهنده نظیر، "خطر برق گرفتگی " ، " هرگونه دستکاری و انباشت وسایل بر روی تابلو برق و اطراف آن، خطر برق گرفتگی و آتش سوزی را به همراه دارد" و ... بر روی کلیه پست های برق و پیلار های منصوبه در سطح بازار تاریخی نصب شده است.

آرمان تبریز-عادل کاظمی در خصوص اقدامات ایمنی انجام شده در بازار تاریخی  تبریزبیان کرد: علاوه بر تلاش همکاران جهت ایمن سازی محیط بازار، برای آگاهی شهروندان عزیز علائم هشدار دهنده نظیر، “خطر برق گرفتگی ” ، ” هرگونه دستکاری و انباشت وسایل بر روی تابلو برق و اطراف آن، خطر برق گرفتگی و آتش سوزی را به همراه دارد” و … بر روی کلیه پست های برق و پیلار های منصوبه در سطح بازار تاریخی نصب شده است.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز وی گفت: با توجه به بالا رفتن دمای هوا و افزایش مصرف برق، احتمال بروز حادثه در سیم کشی‌های داخلی مغازه های بازار سرپوشیده تبریز وجود دارد.
کاظمی با اشاره به اقداماتی که توسط امور برق روشنایی برای ساماندهی وضعیت موجود در بازار دو دری انجام شده است، گفت: دفتر ایمنی شرکت توزیع نیروی برق تبریز هماهنگی هایی را با امور برق روشنایی جهت بازدید اولیه از کلیه پیلارها و جعبه فیوز های منصوبه در سطح بازار تاریخی تبریز برای اطمینان از عملکرد selective )سلکتیو) سیستم حفاظتی، سالم بودن قفل، بست و … انجام داده است.
همچنین وی تصریح کرد: هماهنگی با امور تعمیرات و عیب یابی جهت بازدید مجدد از رله های فشار ضعیف موجود در پست های منصوبه بازار سرپوشیده تبریز انجام شده است.