انتخاب اداره کل راهداری آذربایجان شرقی به عنوان دستگاه برترجشنواره شهید رجایی
انتخاب اداره کل راهداری آذربایجان شرقی به عنوان دستگاه برترجشنواره شهید رجایی
آرمان تبریز-اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی برای چهارمین سال متوالی، در حوزه توسعه زیرساخت و راه های روستایی در جشنواره شهید رجایی استان به عنوان دستگاه برتر انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛در ارزیابی انجام شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی، در شاخص های عمومی و اختصاصی سال ۱۴۰۰، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای موفق به کسب عنوان برتر در بین دستگاه های حاضر در ارزیابی و شد و استاندار آذربایجان شرقی تندیس و لوح تقدیر جشنواره را به مدیرکل راهداری استان اهدا کرد.
اجرای آسفالت طول محورهای مواصلاتی استان به طول ۲۵۰ کیلومتر، اجرای عملیات راهداری زمستانی، پایش و کنترل حریم جاده ها و راه های مواصلاتی استان به طول۶۰۰۰ کیلومتر، هوشمندسازی راه های استان و توسعه سامانه های کنترل هوشمند از اقداماتی بود که در کسب رتبه برتر اداره کل راهداری استان تاثیرگذار بود.
لازم به ذکر است اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در سال های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز به عنوان دستگاه منتخب در ارائه خدمات به عنوان دستگاه برتر انتخاب شده بود.