تکریم از مدیر کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجانشرقی بعنوان مدیر دستگاه برتر
تکریم از مدیر کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجانشرقی بعنوان مدیر دستگاه برتر
آرمان تبریز-صبح امروز ، جشنواره شهید رجایی استان به همت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و با حضور استاندار برگزار گردید که طی آن ، واقف بهروزی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی در گروه دستگاههای عمومی و قضایی بعنوان مدیر دستگاه برتر مورد تجلیل قرار گرفت .

آرمان تبریز-صبح امروز ، جشنواره شهید رجایی استان به همت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و با حضور استاندار برگزار گردید که طی آن ، واقف بهروزی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی در گروه دستگاههای عمومی و قضایی بعنوان مدیر دستگاه برتر مورد تجلیل قرار گرفت .
به گزارش خبرنگار ما از تبریز؛شاخص های تکریم دستگاه های اجرایی استان که توسط سازمان امور اداری و استخدامی تعیین و مبنای عمل قرار میگیرند عبارتند از
شاخص های عمومی و شاخص های اختصاصی که با ارایه مستندات از سوی دستگاه ها مشخص می‌شود .
گفتنی است فرشکاران دبیر اجرایی جشنواره حرکت و تلاش دستگاه ها را موجب بهبود روند جی دی پی استان دانست. همچنین
استاندار آذربایجان شرقی بعنوان رییس جشنواره ضمن تکریم مجدد دستگاه های برتر ، حرکت جهادی دستگاه ها را موجب جلب رضایت مندی خدمت گیران دانست و تاکید کرد این حرکت باید ادامه پیدا کند