قلع و قمع تغییر کاربری های غیرمجاز در شهرستان بستان آباد
قلع و قمع تغییر کاربری های غیرمجاز در شهرستان بستان آباد
آرمان تبریز-مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستان آباد از اجرای 210 فقره احکام دادگاه و همچنین دستور دادستانی موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مبنی بر قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز در سطح اراضی مزروعی شهرستان بستان آباد خبر داد.

آرمان تبریز-مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستان آباد از اجرای ۲۱۰ فقره احکام دادگاه و همچنین دستور دادستانی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مبنی بر قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز در سطح اراضی مزروعی شهرستان بستان آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛اکبر منیری در گفتگو با خبرنگاران با بیان کرد: اجرای این احکام و دستورات دادستانی شهرستان با همکاری دادستان ، اداره راهداری و فرماندهی محترم نیروی انتظامی و با حضور مدیر و همکاری کارکنان اداره امور اراضی این شهرستان اجرا شده است.

وی افزود: تلاش مستمر اداره امور اراضی این شهرستان در سال جاری منجر به صدور ۴۲۰ فقره اخطار توقف عملیات شده که ۲۴۰ فقره پرونده تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شده است و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان موفق شده۲۱۰ مورد دستور قلع و قمع تبصره ۲ ماده ۱۰ را در روستاهای سعید آباد، شیرین بلاغ، بنه کهل، ایرانق، موسی قیه ، اشرف آباد و چرزه خون اجرا کرده و تغییر کاربری های غیر مجاز را به حالت اولیه برگردانده و موجب آزادسازی حدود ۶۴ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان شده است.

منیری ادامه داد: این مدیریت صیانت از اراضی زراعی و جلوگیری از تغییر کاربری های غیر مجاز را در اولویت برنامه های خود قرار داده است