هنر دیگران را قدر شمردن هنر استاد شهریار بود
هنر دیگران را قدر شمردن هنر استاد شهریار بود
آرمان تبریز-استاد ادبیات دانشگاه کاشان گفت: همه را دیدن، به همه در فراز و فرود توجه کردن و هنر دیگران را قدر شمردن هنر استاد شهریار بود.

آرمان تبریز-استاد ادبیات دانشگاه کاشان گفت: همه را دیدن، به همه در فراز و فرود توجه کردن و هنر دیگران را قدر شمردن هنر استاد شهریار بود.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛در سومین روز از نشست علمی ادبی روز ملی شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد سیدمحمدحسین شهریار، “عبدالرضا مدرس‌زاده” از اساتید برجسته دانشگاه کاشان با اشاره به ابعاد شعری و شخصیتی استاد شهریار گفت: شهریار حق بزرگی به گردن میراث معنوی و ماندگار شعر و همچنین زبان و ادبیات فارسی و آذربایجانی دارد.

وی افزود: شهریار فراتر از فراز و فرودهای شاعری بود و از فراز و فرودهایی که در زندگی و روزگارش بوده است به خوبی توانسته سربلند بیرون بیاد و امور را مدیریت کند.

مدرس زاده تصریح کرد: اخوانیه‌هایی که در شعر شهریار مشهود است در دیوان شاعران همزمانش به چشم نمی‌خورد و هنر شهریار در سرودن اخوانیه‌های نمودار شده نه در هجو و خودستایی.

این استاد دانشگاه گفت: مقطعی که فرد در آن زندگی می‌کند به انتخاب خودش نیست اما شخصیت‌های مقتدر و با فضیلت و فرهنگ این مقطع به انتخاب خود نرسیده را مدیریت کرده و توانسته‌اند ماندگار شوند و شهریار یکی از این اصخاب فضل است که با مدیریت زمان زندگی خود توانسته در تاریخ ادبی ایران ماندگار شود.

وی تاکید کرد: شهریار شدن آسان نیست و شهریار بودن شهریار در گرو «آنی» است که او داشته و در خلوت رندانه و عارفانه خود «آن» را کشف کرده و به دست آورده و با هرج و مرج های و هیاهوهای روزگار آن را از دست نداده است.

براساس این گزارش آیین‌های ویژه روز ملی شعر و ادب فارسی و بزرگداشت مقام ادبی استاد سیدمحمدحسین شهریار از بیست و سوم شهریورماه جاری در تبریز و شهرستانهای استان آغاز شده و تا بیست و هشتم همین ماه ادامه خواهد داشت.