جلیلی شیشوانی:کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها اکنون استانی شدن انتخابات مجلس را تصویب کند
جلیلی شیشوانی:کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها اکنون استانی شدن انتخابات مجلس را تصویب کند
آرمان تبریز-عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: کمیسیون متبوع وی اکنون باید استانی شدن انتخابات مجلس را تصویب کند زیرا در این شرایط شائبه سیاسی کاری در آن وجود ندارد.

آرمان تبریز-عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: کمیسیون متبوع وی اکنون باید استانی شدن انتخابات مجلس را تصویب کند زیرا در این شرایط شائبه سیاسی کاری در آن وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار ما ؛علی جلیلی شیشوانی با اشاره به کارگشا بودن طرح استانی شدن انتخابات مجلس، اظهار داشت: اگر طرح برگزاری انتخابات مجلس بصورت استانی در شورای نگهبان تایید می‌شد، تمام مشکلاتی موجود در انتخابات رفع می‌شد.

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ادامه روند برگزاری انتخابات مجلس با شیوه فعلی سبب می‌شود که خلاءهای قانونی موجود را باقی بگذارد.

وی افزود: تایید طرح مجلس برای برگزاری انتخابات استانی مجلس، گذرگاه‌هایی را ایجاد می‌کرد تا نقصی در اجرای انتخابات باقی نماند و برگزاری انتخابات مجلس کیفی شود، اما با این شرایط نواقص برگزاری انتخابات مجلس باقی می‌ماند.

جلیلی ششوانی ادامه داد: با وجود عدم تصویب قانون استانی شدن انتخابات مجلس، تمامی دستگاه‌های مسئول قطعا با تمام توان به بهترین شکل انتخابات را برگزار می‌کنند، اما در اسرع وقت باید شیوه استانی شدن انتخابات مجلس را اصلاح و تصویب کرد.

وی افزود: اگر کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در این مقطع که قانون انتخابات مجلس به انتخابات دوره یازدهم مجلس نمی‌رسد، به اصلاح قانون انتخابات مجلس ورود کند، نتایج بهتری حاصل می‌شود.

نماینده مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی گفت: از مجلس ششم تاکنون استانی شدن انتخابات مجلس مطرح می‌شود اما هیچ گاه تایید نشده است، هر چقدر کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سریع تر و مجدانه الگوی استانی شدن انتخابات مجلس را تبدیل به قانون کند، قطعا نتایج بسیار خوبی حاصل می‌شود و‌ خستگی ما هم که برای نتیجه بخش بودن این طرح تلاش کردیم، از تن به در می‌شود

  • منبع خبر : خانه ملت