رزمایش آمادگی سامانه های ارتباطی در شرایط اضطراری
رزمایش آمادگی سامانه های ارتباطی در شرایط اضطراری
آرمان تبریز-رزمايش آمادگي سامانه هاي ارتباطي در شرایط اضطراری در شرکت توزیع نیروی برق تبریز برگزار شد.

آرمان تبریز-رزمایش آمادگی سامانه های ارتباطی در شرایط اضطراری در شرکت توزیع نیروی برق تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، رزمایش آمادگی سامانه های ارتباطی در شرایط اضطراری با هدف پایداری و عدم قطع ارتباط سامانه های ارتباطی در شرایط اضطراری و خاموشی های گسترده با مراکز فرماندهی، واحدهای صفی و ستادی در شرکت توزیع نیروی برق تبریز برگزار شد.

این رزمایش به‌صورت ویدیو کنفرانسی با فرماندهی دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت توانیر و با حضور معاونت بهره‌برداری و دیسپاچینگ، مدیر امور دیسپاچینگ، رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، کارشناسان دفتر فناوری اطلاعات، دفتر نظارت بر خدمات عمومی در حوزه ستادی شرکت برگزار شد.

با آغاز رزمایش، شبکه برق حوزه ستادی قطع شد و سپس نحوه به مدار آمدن UPSهای مراکز ستاد فرماندهی، مرکز کنترل دیسپاچینگ، مرکز ۱۲۱ و دیتا سنتر، مورد تست و ارزیابی قرار گرفت و در ادامه با راه‌اندازی مولد اضطراری منصوبه در حوزه ستادی، نحوه راه‌اندازی، تامین برق مراکز ارتباطی و تامین روشنایی بررسی و مورد ارزیابی قرار گرفت.

در پایان این رزمایش، کارشناسان شرکت توانیر با اعلام عملکرد عالی شرکت توزیع نیروی برق تبریز در تامین سیستم های پشتیبانی مراکز حساس و مراکز ارتباطی، پیشنهاداتی در راستای ایجاد بستر مناسب سایر سازمان ها و ارگان ها به‌منظور پایداری فعالیت ها در شرایط اضطراری و قطع برق مطرح نمودند.

  • منبع خبر : توسط شرکت توزیع نیروی برق تبریز صورت گرفت؛