نیاز به ۲۵۰ میلیارد ریال برای ساماندهی شبکه برق بازار تبریز
نیاز به ۲۵۰ میلیارد ریال برای ساماندهی شبکه برق بازار تبریز
آرمان تبریز- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت: برآورد تکمیل اصلاحات تاسیسات و شبکه در کل بازار تاریخی تبریز،بالغ بر 250 میلیارد ریال می باشد.

آرمان تبریز- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت: برآورد تکمیل اصلاحات تاسیسات و شبکه در کل بازار تاریخی تبریز،بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال می باشد.
به گزارش خبرنگار ما؛عادل کاظمی بیان کرد: این حجم اعتباری از منابع داخلی شرکت قابل تامین نمی باشد، فلذا می بایست مشارکت کسبه و بازاریان عزیز و نیز منابع تملک دارایی های استان نیز در کنار منابع داخلی قرار گیرند تا با اولویت بندی و فاز بندی پروژه بازار، ساماندهی و اصلاحات لازم در آن منطقه به انجام برسد، شرکت توزیع نیروی برق تبریز در طی سال های اخیر اقدامات اصلاحی متعددی انجام داده است ولی جهت تحقق اصلاحات جامع نیاز به منابع مالی بیشتری خواهیم داشت.
وی  گفت: از جمله مناطقی که اصلاح و ساماندهی در آنها انجام پذیرفته است می توان به بازار صادقیه، قیز بستی، بازار امیر، بازارکفاشان، میرزا شفیع، بازار دارایی و … اشاره نمود.
همچنین وی ادامه داد: در سال ۸۷ در جریان دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان مقرر گردید  به موجب بند هشت مصوبات سفر، در خصوص اصلاح و ساماندهی شبکه فرسوده بازار تبریز، ۲۵ میلیارد ریال از منابع استان و ۲۵ میلیارد ریال از منابع داخلی شرکت توزیع جهت اصلاح و ساماندهی بخشی از شبکه ها و تاسیسات بازار اختصاص یابد، لیکن از محل سهم اعتبارات استان مبلغ هشت میلیارد ریال و از محل سهم شرکت توزیع برق تبریز ۲۳ میلیارد ریال هزینه شده است.
کاظمی تصریح کرد: شرکت توزیع نیروی برق تبریز در حال بررسی و بازنگری طرح های مطالعه شده توسط مشاور می باشد که طرح های اصلاحی و برآورد اعتبار مورد نیاز آنها طی هفته های آتی به صورت فاز به فاز احصاء شده و برای تصمیم گیری نحوه اجرا و تامین منابع مورد نیاز به اتفاق مسئولین استان و دستگاه های ذی نقش بررسی و اتخاذ تصمیم شود.