جزئیات مهم از پاسخ ایران به نامه آمریکا/پیشنهاد برگزاری نشست وزیران خارجه برای اعلام توافق در هفته پیش رو
جزئیات مهم از پاسخ ایران به نامه آمریکا/پیشنهاد برگزاری نشست وزیران خارجه برای اعلام توافق در هفته پیش رو
آرمان تبریز-ساعات پایانی دیشب و بلافاصله پس از پایان روند بررسی دقیق پاسخ هفته گذشته طرف آمریکایی، کشورمان دیدگاه‌های خود را به صورت مکتوب به هماهنگ‌کننده گفتگوها تحویل داد.

آرمان تبریز-ساعات پایانی دیشب و بلافاصله پس از پایان روند بررسی دقیق پاسخ هفته گذشته طرف آمریکایی، کشورمان دیدگاه‌های خود را به صورت مکتوب به هماهنگ‌کننده گفتگوها تحویل داد.
جزئیات مهم از پاسخ ایران به نامه آمریکا/ پیشنهاد برگزاری نشست وزیران خارجه برای اعلام توافق در هفته پیش رو آفرهای ویژه ی آخر فصل پارس پالاد را از دست ندید ” راحت تر و ارزان تر سفر کنید “

در فرآیند تهیه پاسخ جمهوری اسلامی ایران، تسریع و تسهیل جمع‌بندی مذاکرات مد نظر قرار داشته است.
در این پاسخ به صراحت اعلام آمادگی شده است ایران آمادگی دارد تا هفته پیش رو برای اعلام توافق نهایی نشست وزرا برگزار شود با این برداشت که معدود نظرات مطرح شده از سوی ایران تامین شود.

جمهوری اسلامی ایران در پاسخ پیشین خود نیز که طرف‌های مقابل به منطقی و سازنده بودن آن اذعان کرده بودند، برای موضوعات باقی‌مانده راه‌حل‌های عملیاتی ارائه داده بود.