لکه‌گیری و آسفالت‌ریزی روزانه معابر فرعی منطقه ۲ آغاز شد
لکه‌گیری و آسفالت‌ریزی روزانه معابر فرعی منطقه ۲ آغاز شد
آرمان تبریز- طرح نهضت آسفالت ریزی در حوزه استحفاظی شهرداری منطقه ۲ تبریز با تلاش شبانه روزی نیروهای خدمات شهری ادامه دارد و در این مرحله لکه گیری و آسفالت ریزی روزانه معابر فرعی آغاز شد.

آرمان تبریز- طرح نهضت آسفالت ریزی در حوزه استحفاظی شهرداری منطقه ۲ تبریز با تلاش شبانه روزی نیروهای خدمات شهری ادامه دارد و در این مرحله لکه گیری و آسفالت ریزی روزانه معابر فرعی آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، نهضت آسفالت ریزی که از نخستین روزهای خرداد ماه سال جاری آغاز شده است با تلاش نیروهای معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه ۲ تبریز، در حال اجرا است.

کاتر زنی، زیرسازی، ترمیم، لکه گیری و آماده سازی آسفالت در معابر اصلی را از جمله این اقدامات می توان برشمرد.

معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه ۲ با استفاده روزانه ۱۳ تن آسفالت به لکه گیری و آسفالت معابر اصلی حوزه شهرداری منطقه ۲ تبریز می پردازد.

این عملیات در طی ۳۱ روز اجرا شده و در پایان این ۳۱ روز مقدار آسفالت مورد استفاده در حوزه استحفاظی شهرداری این منطقه ۴۲۸ تن است.