شهردار منطقه۹ تبریز: گذرهای شهرک خاوران شناسنامه‌دار می‌شوند
شهردار منطقه۹ تبریز: گذرهای شهرک خاوران شناسنامه‌دار می‌شوند
آرمان تبریز-شهردار منطقه۹ تبریز گفت: گذرهای شهرک خاوران شناسنامه دار می شوند.

آرمان تبریز-شهردار منطقه۹ تبریز گفت: گذرهای شهرک خاوران شناسنامه دار می شوند.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ بهرام نسیانی اظهار داشت: در پاسخ به درخواست شهروندان و نیز خانواده هایی که در شهرک جدیدالاحداث خاوران ساکن هستند، کوچه ها، کوی ها و گذرهای این شهرک نامگذاری می شوند.

شهردار منطقه ۹ تبریز افزود: شورای نامگذاری، در این جهت اقدام به نامگذاری تمامی کوچه ها و کوی ها طبق نقشه مصوب کرده است و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، امسال تمام گذرهای این شهرک با نصب تابلوهای نامگذاری، شناسنامه دار می شوند.

وی در خصوص عدم نصب تابلوهای نامگذاری تاکنون اظهار داشت: با توجه به تشکیل نیافتن کامل بافت شهری در این شهرک و همچنین اجرای گسترده عملیات عمرانی و آماده سازی اراضی، این اقدام عملی نشده بود که امسال، این درخواست شهروندان محقق می شود.