قانون رسیدگی به دارایی مقامات با مصلحت اندیشی اجرا نشود
قانون رسیدگی به دارایی مقامات با مصلحت اندیشی اجرا نشود
آرمان تبریز-نماینده مردم دماوند در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ابلاغ آیین نامه اجرائی قانون رسیدگی به دارایی مقامات ومسئولان اقدام مبارکی است که امیدوارم با مصلحت اندیشی اجرا نشده و همه را شامل شود.

آرمان تبریز-نماینده مردم دماوند در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ابلاغ آیین نامه اجرائی قانون رسیدگی به دارایی مقامات ومسئولان اقدام مبارکی است که امیدوارم با مصلحت اندیشی اجرا نشده و همه را شامل شود.
به گزارش خبرنگار ما ،قاسم میرزایی‌نیکو  با اشاره به اقدام امروز ریاست قوه قضائیه در ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسئولان و مقامات گفت: این قانون به شکل مناسبی تدوین شده و آیین نامه اجرائی آن نیز در متن کامل و جامع بود و باید درعمل نیز با نظارت درست به شکل کامل اجرا شود.

بدون ملاحظه و تنها با در نظر گرفتن مرّ قانون همه اموال مسئولین و وابستگانشان مورد بررسی قرار گیرد و با هر تخلفی به شکل قانونی برخورد شود

وی افزود: این قانون همه مقامات و مسئولین را دربر می گیرد و امیدواریم بدون ملاحظه و تنها با در نظر گرفتن مرّ قانون همه اموال مسئولین و وابستگانشان مورد بررسی قرار گیرد و با هر تخلفی به شکل قانونی برخورد شود.

پایان پیاموی تاکید کرد: نظارت بر حسن اجرا و عملکرد مجریان مهمترین بخشی است که شاید در آیین نامه کمتر به آن توجه شده باشد و باید حتما به صورت مستمر گزارشاتی در این حوزه تهیه و به اطلاع ریاست محترم قوه قضائیه برسد

  • منبع خبر : خانه ملت