“اطلاعیه قطع گاز در بخش صوفیان شهرستان شبستر”
“اطلاعیه قطع گاز در بخش صوفیان شهرستان شبستر”
آرمان تبریز-روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، طی صدور اطّلاعیه ای اعلام کرد: با توجّه به ضرورت انجام عملیات توسعه شبکه گاز در مسیر روستای باغ وزیر به هارونیه، الزاما جریان گاز طبیعی: روستاهای باغ وزیر و هارونیه، از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ قطع خواهد گردید.

آرمان تبریز-روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، طی صدور اطّلاعیه ای اعلام کرد: با توجّه به ضرورت انجام عملیات توسعه شبکه گاز در مسیر روستای باغ وزیر به هارونیه، الزاما جریان گاز طبیعی: روستاهای باغ وزیر و هارونیه، از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ قطع خواهد گردید.

به گزارش خبرنگار ما در تبریزلذا از مشترکین محدوده یادشده درخواست می گردد به منظور جلوگیری از بروز خطرات و حوادث احتمالی، شیر اصلی گاز املاک خود را در مدت زمان قطعی گاز، بسته نگهداشته، از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری نموده و در صورت بروز هرگونه مشکل، سریعاً مراتب را از طریق شماره تماس۱۹۴ به واحد امداد گاز اطلاع دهند.

در این اطّلاعیه از همکاری و شکیبایی مشترکین محترم ساکن منطقه در طول مدت انجام عملیات، باهدف تامین جریان پایدار گاز طبیعی و بهره مندی سایر متقاضیان، قدردانی گردیده است.