۴واحد غیرمجاز تفکیک پسماند با اخذ مجوز قضایی در تبریز پلمب شد
۴واحد غیرمجاز تفکیک پسماند با اخذ مجوز قضایی در تبریز پلمب شد
 آرمان تبریز-۴ واحد غیرمجاز تفکیک پسماند با اخذ مجوز قضایی در راستای طرح تشدید برخورد با عوامل غیر مجاز تفکیک پسماند در تبریز پلمب شد.

آرمان تبریز-۴ واحد غیرمجاز تفکیک پسماند با اخذ مجوز قضایی در راستای طرح تشدید برخورد با عوامل غیر مجاز تفکیک پسماند در تبریز پلمب شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز در این خصوص گفت: در راستای تداوم طرح تشدید برخورد با تفکیک کنندگان غیر مجاز پسماند و برای جلوگیری از مخاطرات زیست محیطی در محیط های انسانی با پیگیری های صورت گرفته از سوی سازمان در فاز اول این طرح با اخذ مجوز قضایی اقدام به پلمپ ۴واحد غیرمجاز در محله سیلاب شد.

علیرضا اصغری اظهار داشت: طرح برخورد با عوامل غیرمجاز جمع‌آوری پسماند خشک و ضایعات در تبریز تشدید شده است.

وی با تاکید بر اینکه این طرح در تمامی نقاط سطح شهر اجرا می شود، افزود: در این طرح انبارهای غیرمجاز و همچنین ضایعاتی‌های سطح شهر که سبب سدمعبر و نازیبایی. مناظر شهری می‌شوند و آلودگی های بهداشتی نیز دارند شناسایی شده و با آنها برخورد قاطع صورت می گیرد.