برگزاری نشست هم اندیشی تعالی سازمانی به میزبانی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی
برگزاری نشست هم اندیشی تعالی سازمانی به میزبانی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی
آرمان تبریز-شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، میزبان نشست هم اندیشی شرکت های گاز استانی حول محور تعالی سازمانی و راهکارهای جاری سازی آن در سطح شرکت ملّی گاز ایران بود.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛این نشست هم اندیشی با حضور نمایندگان مدیریت مهندسی ساختار شرکت ملّی گاز ایران و شرکت های گاز استان مرکزی، گیلان، اصفهان و خراسان رضوی و به میزبانی این شرکت با هدف بکارگیری روش های منسجم و مهندسی شده در سطح شرکت های گاز استانی و تدوین پیش نویس مصوبه هیأت مدیره برای جاری سازی تعالی سازمانی برگزار شد.
بر اساس این گزارش: نادر کمالی، مدیرعامل شرکت گاز استان در مورد این نشست، با اشاره به اهمیت یکپارچگی در نیل به تعالی سازمانی گفت: شناسایی نقاط قوت و فرصت های بهبود و تعیین مسیر اهداف و دستیابی به مدلی برای ارزیابی عملکرد، از مهم ترین مزایای سیستم تعالی سازمانی بوده و بحث و هم اندیشی درخصوص روش های یکپارچه و هم راستایی اهداف در مجموعه شرکت ملّی گاز ایران، زمینه ساز ایجاد سازمانی منسجم خواهد بود.
کمالی تصریح کرد: شرکت گاز استان آذربایجان شرقی از شرکت های پیشرو در مبحث تعالی بوده و با برنامه ریزی های صورت گرفته تلاش دارد با تحقق اهداف خرد و کلان خود به سطوح بالای بهره وری سازمانی دست یابد.