استعفای ظریف به مصلحت کشور نیست
استعفای ظریف به مصلحت کشور نیست
آرمان تبریز-سرویس سیاسی ؛عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از استعفای ظریف گفت: مصلحت کشور و وضعیت اقتصادی ناشی از تحریم های خارجی ، استعفای وزیر امور خارجه را نمی طلبد.

آرمان تبریز-سرویس سیاسی ؛عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از استعفای ظریف گفت: مصلحت کشور و وضعیت اقتصادی ناشی از تحریم های خارجی ، استعفای وزیر امور خارجه را نمی طلبد.

عباسعلی پوربافرانی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در واکنش به استعفای محمد جواد ظریف تصریح کرد: با توجه به مسائل و مشکلات داخلی و شرایط بین المللی و فشارهای آمریکا و تحریم ها تاکید می کنم که بیش از هر زمان دیگری نیاز به وحدت و همبستگی در داخل داریم.

وی با تاکید بر اینکه استعفای ظریف به اصلاح کشور نیست گفت: کسی که سالها سکان وزارت امور خارجه را در دست داشته و دیپلماسی خارجی را با هدف بهبودی روابط پیش برده است با فرض وجود مشکلات و مسائلی نباید استعفا میکرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر ظریف یک سال پیش استعفا میداد بهتر از زمان حال بود که کشور به لحاظ اقتصادی و به واسطه تحرم های خارجی با بحران مواجه است.

پوربافرانی در پایان با اشاره به اینکه انسان های سخت در شرایط سخت فشار را تحمل میکنند یادآور شد: با فرض پذیرش استعفای ظریف این نباید به معنای پایان تعامل در سیاست خارجی ایران باشد