وضعیت فعلی آفت سن گندم در مزارع استان به هیچ عنوان نگران کننده نیست
وضعیت فعلی آفت سن گندم در مزارع استان به هیچ عنوان نگران کننده نیست
آرمان تبریز-رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: وضعیت فعلی آفت سن گندم درمزارع استان به هیچ عنوان نگران کننده نیست.

آرمان تبریز-رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: وضعیت فعلی آفت سن گندم درمزارع استان به هیچ عنوان نگران کننده نیست.

به گزارش آرمان تبریز، مهندس اکبر فتحی درگفتگوی رادیویی با واحد خبر و اطلاعات صدا و سیمای آذربایجان شرقی شبکه سهند ضمن بیان این مطلب افزود: از اول کاشت گندم درمزارع استان کنترل های لازم درمراحل مختلف سنی این محصول انجام گرفته و تمهیدات مقتضی اعمال شده است، این آفت در سنین مختلف درسنوات گذشته نیز اتفاق افتاده و جزو آفات معمولی گندم وجو می باشد.

وی گفت: مراقبت از گندم درسنین مختلف مخصوصاً سن مادراز اهمیت ویژه ای برخوردار است، آفت سن گندم در مزارع و در صورت رسیدن به نرم مبارزه، خطرناک و تهدیدآمیز می گردد و بایستی در اولین فرصت مبارزه شیمیایی آغاز شود.

مهندس فتحی ادامه داد: طبق رصدهای انجام شده درقسمتی از مزارع گندم شهرستان های اهروکلیبرمشاهده شدکه دراین مزارع سن گندم به نرم مبارزه رسیده است لذا مبارزه با این آفت شروع شده و ادامه دارد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با تاکید مجدد بر این موضوع که نگرانی خاصی در این زمینه وجود ندارد، گفت: پایش این امر از اوایل سالجاری با حضور مدیران جهادکشاورزی شهرستان ها انجام گرفته و مراقبت های لازم توسط کارشناسان پهنه وکارشناسان شهرستان اعمال شده است.

وی افزود: اگر در هر مترمربع یک سن یا بیشتر از آن مشاهده شود، نشان می دهد که مزرعه به مرحله نرم مبارزه رسیده وبایدبا بکارگیری سموم شیمیایی مبارزه انجام گردد.

لازم به ذکر است درسن مادر نیازی به مبارزه نیست ولی در سن پورگی مبارزه لازم باید انجام شود.