ضرورت اجرای طرح های تحقیق ترویجی در حوزه کشاورزی
ضرورت اجرای طرح های تحقیق ترویجی در حوزه کشاورزی
آرمان تبریز-رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی از اجرای طرح های تحقیقاتی در پایلوت بزرگ مقیاس در حوزه کشاورزی با رویکرد تحقیقی و ترویجی خبر داد.

آرمان تبریز-رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی از اجرای طرح های تحقیقاتی در پایلوت بزرگ مقیاس در حوزه کشاورزی با رویکرد تحقیقی و ترویجی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان، اکبر فتحی در نشست مشترک مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان و بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان با اشاره به رویکرد جدید سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در زمینه اجرای طرح های تحقیقاتی در سطوح بزرگتر گفت: تحقیقات پایلوت بزرگ مقیاس باید در زمینه هایی که مشکلات کشاورزان را برطرف و باعث افزایش میزان تولید در واحد سطح می شود اجرا شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی با تاکید بر اهمیت تحقیق و پژوهش در حوزه تولید، حفظ و بهبود محصولات کشاورزی افزود: قبلا پروژه های تحقیقاتی در مقیاس کوچک اجرا می شد اما در رویکرد جدید، تحقیقات پایلوت در سطوح بزرگتر انجام می شود که نیازمند تخصیص اعتبار مناسب است.

وی با اعلام آمادگی برای تامین اعتبارات مورد نیاز برای تحقیقات بخش گیاهپزشکی و حفظ نباتات ادامه داد: اقدامات مرکز تحقیقات کشاورزی استان باید در قالب تحقیقی و ترویجی باشد و در این صورت می تواند مشترکا و با همکاری و تامین اعتبار از سوی مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اجرا شود.

فتحی در بخش دیگری از سخنان خود نقش مرکز تحقیقات کشاورزی در احیای دریاچه ارومیه را حیاتی دانسته و گفت: بایدکمیته مشترکی با موضوع احیای دریاچه ارومیه بین سازمان جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات کشاورزی استان تشکیل شود تا از ظرفیت های بالقوه این مرکز در راستای مطالبات عمومی برای احیای این دریاچه استفاده شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی در پایان با انتقاد از بروکراسی های اداری گفت: نیازهای پژوهشی و تحقیقاتی آئین نامه و قانون مشخصی دارد اما آماده هستیم تا نیازهای جدید این حوزه را در نهادهای بالادستی طرح و مصوبه مربوطه را اخذ نماییم.