نظریه رویت هلال با چشم مسلح برای شما را مطرود و غیر لازم اعلام کنید
نظریه رویت هلال با چشم مسلح برای شما را مطرود و غیر لازم اعلام کنید
آرمان تبریز- یادداشت/ سلام بر فقهای شیعه حوزه های علمیه و مراجع صاحب نظر جهان اسلام بزرگواران شما از خودرو و نتایج آزمایش های پزشکی و موبایل و هواپیما استفاده می کنید که همگی محصول نگاه علمی و تجهیزات حاصل از اندیشه علمی هستند.

دفتر آیت الله العظمی سیستانی روز یکشنبه را اول محرم اعلام کرد

حوزه/ دفتر آیت الله سید علی حسینی سیستانی روز یکشنبه را اول ماه محرم الحرام ۱۴۴۴ اعلام کرد.

به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، در بیانیه دفتر معظم له آمده است: رؤیت هلال ماه محرم در شب گذشته علی رغم جستجوی فراوان با چشم غیر مسلح در منطقه ما، ثابت نشد، لذا روز یکشنبه اول ماه محرم الحرام ۱۴۴۴ هجری قمری است.دفتر آیت الله سیستانی – نجف اشرف

منبع : خبرگزاری «حوزه»،

آرمان تبریز-

یادداشت/ سلام بر فقهای شیعه حوزه های علمیه و مراجع صاحب نظر
جهان اسلام

بزرگواران
شما از خودرو و نتایج آزمایش های پزشکی و موبایل و هواپیما استفاده می کنید که
همگی محصول نگاه علمی و تجهیزات حاصل از اندیشه علمی هستند.

آقایان محترم
امروزه
تجهیزات و علم اختر فیزیک چندین سال بعد را در هر نقطه نقطه زمین می تواند اول هر ماه را نسبت به آن نقطه با خطای بسیار کمتر اندازه گیری کند

مراجع گرامی
یکی از،شما جسارتاً شجاعت به خرج دهد
می دانم از سرنوشت تکفیر شیخ اشراق و ….در بیان مسائل فقهی انقلابی و درست هراسانید

یکی از شما
برای پایان تحقیر شیعه هم که باشد

نظریه رویت هلال با چشم مسلح برای شما را مطرود و غیر لازم اعلام کند

این نظر شما برای زمان های کهنی درست بوده که ابزار دقیق نبوده است

لطفا کنید
ما شیعیان به جد ،در محافل علمی با این
نظر فقهی رویت هلال با چشم غیر مسلح شما ،عرق شرم بر جبین داریم

بهتر است
تیمی را برای زدودن خرافات از پیکره نظرات فقهی خود تشکیل دهید

این پیشنهاد را جدی بگیریدلطفا

من برای حفظ حرمت فقهای شیعه این در خواست را نمودم.

تبریز/۸ مرداد ۱۴۰۱
جلیل شمس