شهر بازی پارک بزرگ تبریز روی میز سرمایه‌گذاری
شهر بازی پارک بزرگ تبریز روی میز سرمایه‌گذاری
آرمان تبریز-جلسه مشترک سازمان سرمایه گذاری، معاونت شهرسازی و معماری و شهرداری منطقه ۴ با موضوع احداث شهربازی مدرن در پارک بزرگ تبریز برگزار شد.

آرمان تبریز-جلسه مشترک سازمان سرمایه گذاری، معاونت شهرسازی و معماری و شهرداری منطقه ۴ با موضوع احداث شهربازی مدرن در پارک بزرگ تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛رضا خلیلی مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی در این رابطه گفت: بخش خصوصی با توجه به نظرات کارشناسی شده در این جلسه با حضور معاون شهرسازی و معماری همچنین شهردار منطقه ۴ پیرامون احداث شهر بازی مدرن در پارک بزرگ تبریز توضیحات لازم را ارائه داد تا در صورت تایید نهایی اقدامات خود را اجرایی کند.

وی افزود: سازمان سرمایه گذاری با توجه به سیاست های تعریف شده پیش رو، در صدد است بیشترین تعامل را با سرمایه گذاران و مشارکت کنندگان بخش خصوصی داشته باشد.