کشت فراسرزمینی؛ روسیه و ونزوئلا مستعمره کشاورزی ایران می شوند؟
کشت فراسرزمینی؛ روسیه و ونزوئلا مستعمره کشاورزی ایران می شوند؟
آرمان تبریز-در ماه‌های گذشته روسیه و ونزوئلا زمین‌های مرغوب خود را برای کشاورزی به ایران پیشنهاد کرده‌اند.

کشت فراسرزمینی؛ روسیه و ونزوئلا مستعمره کشاورزی ایران می شوند؟

کارشناسان معتقد هستند “کشت فراسرزمینی” مزایای بسیاری دارد که مهم‌ترین آن استفاده از منابع آبی کشورهای دیگر برای کشاورزی است.