ارزیابی وضعیت فضای سبز در حوزه شهرداری منطقه۱۰ تبریز
ارزیابی وضعیت فضای سبز در حوزه شهرداری منطقه۱۰ تبریز
آرمان تبریز-مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز از ارزیابی وضعیت فضای سبز در حوزه شهرداری منطقه ۱۰ خبر داد.

آرمان تبریز-مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز از ارزیابی وضعیت فضای سبز در حوزه شهرداری منطقه ۱۰ خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز،علی مدبر که به همراه اعضای کمیته ارزیابی از وضعیت فضاهای سبز منطقه ۱۰ تبریز بازدید کرد، با اعلام این خبر گفت: ارزیابی وضعیت فضاهای سبز در مناطق دهگانه شهرداری تبریز، به طور مستمر توسط اعضای کمیته ارزیابی انجام می شود و امسال، اولین ارزیابی از شهرداری منطقه ۱۰ آغاز شد.

وی در تشریح اقدامات ارزیابی شده نیز اظهار داشت: بررسی وضعیت رشد درختان در فضاهای سبز، انجام به موقع سمپاشی های درختان و بوته های موجود، نحوه و میزان آبیاری و انجام هرس شاخه های درختان، در این بازدید مورد ارزیابی قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، همچنین اضافه کرد: ترمیم و لکه گیری چمن کاری ها به ویژه در معابر اصلی دفع علف های هرز و وجین گلکاری ها، راه اندازی آب نماها و تاکید بر تنظیم به موقع و ثبت دفاتر نظارت روزانه و ابلاغیه ها و اخطاریه ها، مواردی بودند که توسط اعضای این کمیته مرد ارزیابی قرار گرفتند.

وی بار دیگر با بیان اهداف این بازدید ها تاکید کرد: ارتقای کیفی پارکها و فضاهای سبز موجود در منطقه، محور اصلی بازدیدها و ارزیابی های دوره ای سازمان از مناطق است.

مدبر در پایان گفت: طی روزهای آینده، کمیته ارزیابی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز از فضاهای سبز دیگر مناطق نیز بازدید به عمل می آورند.