تقدیم به یادنامه پیرمردکبیر قبیله عشق؛ دکتر اسماعیل رفیعیان
تقدیم به یادنامه پیرمردکبیر قبیله عشق؛ دکتر اسماعیل رفیعیان
مهرتبریز-تقديم به يادنامة پيرمرد كبير قبيلة عشق؛ دكتر اسماعيل رفيعيان هدية شوق يدالله اميني (مفتون) رادمرد قبيلة عشق، پيرمرد كبير پيرمرد لبخندها براي همه اشك‌ها براي همه وقت و بي‌وقت، كه از خيابان تاريخ مي‌گذشت.

مهرتبریز-تقدیم به یادنامه پیرمرد کبیر قبیله عشق؛ دکتر اسماعیل رفیعیان
هدیه شوق

یدالله امینی (مفتون)

رادمرد قبیله عشق، پیرمرد کبیر
پیرمرد لبخندها برای همه
اشک‌ها برای همه
وقت و بی‌وقت، که از خیابان تاریخ می‌گذشت.
از آن گذرگاه‌‌ها
که گذشته‌ است از آن
سردار بزرگ
سالار بزرگ
شیخ دین‌مدار بزرگ
و آخر از همه، شهریار بزرگ
و این منِ دیرسال، در عصرهای آن پاییز دور…
باری
گفتم که پیرمرد لبخندها و اشک‌ها
چرا که او چهره‌ای میانه نداشت
و تفاوت‌ها را غیورانه رصد می‌کرد
لاجرم
چنین بود که شد
تشعشع امیدها
در این گذر از سایه‌روشن‌های روزگار
و خوش آمد گوی ورود ما
در جغرافیای تمامیّت ایران…