آمریکا سرخط نقض حقوق بشر در جهان است
آمریکا سرخط نقض حقوق بشر در جهان است
آرمان تبریز-حقوق بشر مهمترین دستاوردی است که قدرت های بزرگ از آن برای تحت فشار قرار دادن کشورهای دیگر استفاده می کنند تا به اهداف سلطه گرانه خود برسند. نکات قابل توجه در چند دهه اخیر، دخالت ایالات متحده در مسائل امنیتی جهان است که باعث ایجاد ناامنی و جنایات و کشتار مردم بیگناه شده است و در این میان کشور ایران بیشترین صدمه را از جانب امریکا متحمل شده است.

آرمان تبریز-حقوق بشر مهمترین دستاوردی است که قدرت های بزرگ از آن برای تحت فشار قرار دادن کشورهای دیگر استفاده می کنند تا به اهداف سلطه گرانه خود برسند. نکات قابل توجه در چند دهه اخیر، دخالت ایالات متحده در مسائل امنیتی جهان است که باعث ایجاد ناامنی و جنایات و کشتار مردم بیگناه شده است و در این میان کشور ایران بیشترین صدمه را از جانب امریکا متحمل شده است.
بررسی های دقیق مواضع حقوق بشری آمریکا و نگاهی به کارنامه و عملکرد این کشور در این حوزه در طول دهه‌های گذشته به صراحت تأیید کننده این واقعیت است که دولتمردان آمریکایی در چارچوب رویکرد به اصطلاح حمایت‌گرایانه حقوق بشری، بسترهای لازم را برای دخالت‌های غیرقانونی خود در نقاط مختلف جهان فراهم ساخته اند و این کشور به یکی از مهم ترین کشورهای ناقض حقوق بشر و سر خط تروریسم در جهان تبدیل شده است.
در حقوق بشر آمریکایی؛ حقوق بشر و بشریت مطرح نیست و از این عنوان برای تبلیغات و خودنمایی استفاده شده است، از روز تشکیل ایالت متحده آمریکا تا امروز آنچه در ادعا حقوق بشر می نامند مبتنی بر اصول و ارکانی برای خلق جنایات متعدد و ایجاد فاجعه در دنیا کافی است.
محصول این رویکرد، نگاه شدید نژادپرستی است همانگونه که از وضعیت رنگین پوستان در آمریکا دیده می شود چگونه با آنها برخورد و سال ها اعلام می کنند ما جامعه انسانی حساب شده داریم که باید در این زمینه رفتار پلیس و حقوق شهروندی را در رابطه با رنگین پوستان آمریکا مطالعه شود. همچنین نتیجه دیگر این تفکر کدخدامحوری است و آمریکا خود را کدخدای جهان می داند و هیچ کشور و قدرتی را به رسمیت نمی شناسند و به بیانی محصول دیگر این اصل، عبارت از تک صدایی است که له یا علیه آنان است. اصل دوم حقوق بشر را هوی پرستی و لذت گرایی است، توجه به هوی و هوس که حد و مرزی نمی شناسند که محصول این تفکر و در نهایت خیانت است.
اگر تاریخ رفتار دولت مردان آمریکایی را مطالعه کنیم، با هر کس دست دوستی دادند و تاریخ مصرف او تمام شد به او خیانت می کنند و با خالی کردن پشت آنها حکومت و ملت آن کشورها را روبه نابودی و ویرانی می کشانند. آمریکا در همه امور کشورها دخالت می کند و محصول تفکر هوی پرستی این است هرجور دلش می خواهد به لذت های خود برسد.
مدل دیگر حقوق بشر از مدل آمریکایی منفعت طلبی است و به هر چیزی با منفعت طلبی خود توجه می کنند و تبدیل به یک کشور استعمارگر می شود که برای دیگران حق و حقوق قائل نیست.
بیش از ۱۷ هزار نفر را بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور ما ترور شده اند، از بین بردن هواپیمای مسافربری و زدن مسافران عادی، تبدیل عروسی ها در عراق و افغانستان به عزا، ترور فرماندهان نظامی و در رأس آنان سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی که تک تک سلول های او در دفاع از مظلومان بود؛ ترور مسئولان ارشد و عالی رتبه کشوری و شهید رجایی و باهنر، بهشتی که جرمی نداشتند، حقوق بشر آمریکایی است.
امروز باید برای شناخت کامل آمریکا مطالعه زیادی داشته باشیم، آمریکایی در موضوع حقوق بشر حرف های زیبایی می زنند، اما عملشان تلخ است، حادثه ۶ تیر که برای رهبر معظم انقلاب پیش آوردند، ترور شهید بهشتی و یاران باوفایشان، شهادت آیت الله صدوقی این ها حقوق بشر آمریکایی است که نسل جوان امروزی باید برای تصمیم گیری های آینده خود اینها را مطالعه کند و خودباختگی و ناامیدی را از خود براند و برای پیشرفت کشور و میهن خود دست یاری بسوی دشمن دراز نکند.

۱۰تیر ۱۴۰۱
رحیم رضا خانی-تحلیلگر مسائل سیاسی روز