نصب کارتخوان در ۲۸ درصد نانواییهای آذربایجان شرقی
نصب کارتخوان در ۲۸ درصد نانواییهای آذربایجان شرقی
آرمان تبریز: تاکنون در 28 درصد نانواییهای مشمول طرح شفاف‌سازی عرضه نان در آذربایجان شرقی کارتخوان هوشمند نصب و راه اندازی شده است.
به گزارش آرمان تبریز ، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گفت : هم اکنون در یک هزار و ۷۰۰ نانوایی از ۶ هزار و ۱۱۷ واحد نانوایی استان دستگاه کارتخوان استفاده می شود.
با وجود اینکه نصب این دستگاهها در دیگر نانواییهای مشمول طرح ادامه داد اما برخی از مردم همچنان در استفاده از آنها مشکل دارند.