دانشگاه جامع علمی کاربردی؛ دانشگاه کارآفرین و شغل محور
دانشگاه جامع علمی کاربردی؛ دانشگاه کارآفرین و شغل محور
آرمان تبریز: دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی از 31 خرداد ماه 1401 ثبت نام می نماید.

آرمان تبریز: دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی از ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ ثبت نام می نماید.

به گزارش آرمان تبریز ,دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی، در مقطع کارشناسی و در رشته های کاربردی و مهارتی گروه های صنعت، فرهنگ و هنر، مدیریت و خدمات اجتماعی و کشاورزی از طریق سازمان سنجش دانشجو می پذیرد. 

متقاضیان جهت ثبت نام به سایت سازمان سنجش و یا به مراکزآموزش علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی مراجعه نمایند.

شروع ثبت نام: ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱