دومین اجلاس مجمع رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری کشور آغاز به کار کرد
دومین اجلاس مجمع رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری کشور آغاز به کار کرد
آرمان تبریز: دومین اجلاس مجمع روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری شورای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها در تهران برگزار شد.

به گزارش آرمان تبریز، دومین اجلاس مجمع رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری شورای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان‌ها صبح امروز با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، مهدی عباسی رئیس مجمع اجلاس کمیسیون‌های شهرسازی و معماری شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان‌ها، فریدون بابائی اقدم نائب‌رئیس مجمع روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان‌ها، یعقوب هوشیار شهردار کلانشهر تبریز و رئیس مجمع شهرداران کلانشهرهای کشور و رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز سایر استان‌ها برگزار شد.

این نشست سه روزه از یکم تا سوم تیر به میزبانی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران برگزار می‌شود.

د