تامین نظر اهالی کرکج در اجرای پروژه دوربرگردان
تامین نظر اهالی کرکج در اجرای پروژه دوربرگردان
آرمان تبریز: جانشین معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز از تامین نظر اهالی کرکج در اجرای پروژه دوربرگردان خبر داد.

به گزارش آرمان تبریز، سامان احمدزاده در بازدید از محل پروژه دوربرگردان کرکج گفت: به دنبال درخواست اهالی محترم، محل احداث پروژه دوربرگردان توسط مشاور مربوطه مطالعه و مشخص شده بود.

وی با اشاره به درخواست اهالی کرکج برای تغییر مکان مورد نظر، این پروژه با اعمال تغییرات لازم اجرا می‌شود.

سیاوش فتح اللهی شهردار منطقه ۵ نیز از پیش‌بینی اعتبار لازم برای اجرای این پروژه خبر داد.

وی گفت: شهرداری منطقه ۵ در راستای جلب رضایت و رفاه شهروندان منطقه کرکج، این پروژه را اجرا خواهد کرد.

پروژه دوربرگردان کرکج با هدف تسهیل در عبور و مرور برای اهالی کرکج و همچنین ایجاد دسترسی مناسب به بدنه بافت صنعتی موجود در آن منطقه، احداث می‌شود

.