تکمیل ۹ طرح نیمه تمام آب و فاضلاب آذربایجان شرقی
تکمیل ۹ طرح نیمه تمام آب و فاضلاب آذربایجان شرقی
آرمان تبریز: تا پایان امسال 9 طرح نیمه تمام آب و فاضلاب آذربایجان شرقی به بهره برداری می رسد.
به گزارش آرمان تبریز، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان با بیان این خبر گفت : بیش از ۸۵۰ میلیارد تومان در سفر رییس جمهور به طرح های آب و فاضلاب استان اختصاص یافته است که اولویت این هزینه کردها در اتمام طرحهای نیمه تمام خواهد بود.

خانی افزود: یکی از مهمترین این طرح ها مدول دوم تصفیه خانه تبریز است که فاز اول آن ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در حال آبگیری آزمایشی است.

وی ادامه داد: با اتمام این طرح در مجموع از شبکه فاضلاب تبریز ۱۲۵ میلیون مترمکعب آب به پیکره دریاچه ارومیه وارد خواهد شد.

مدیرعامل آبفای استان همچنین گفت : علاوه بر احداث ۹ تصفیه خانه در استان در ۳۵ شهر و ۲۶۰ روستا، طرحهای در حال اجرا داریم که ارزش آنها در حال حاضر ۴۸۰ میلیارد تومان است.