همگامی و همیاری شرکت گاز استان آذربایجان شرقی و منطقه ۵ بازرسی کشور
همگامی و همیاری شرکت گاز استان آذربایجان شرقی و منطقه ۵ بازرسی کشور
آرمان تبریز-مدیران شرکت گاز و منطقه 5 بازرسی کشور در راستای تعاملات اجرایی با هم دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ این دیدار با هدف بررسی و رفع چالش های موجود و شناسایی فرآیندها و زمینه های مشترک همکاری برگزار شد.
نادر کمالی، سرپرست شرکت گاز استان در این دیدار صمیمی، به تبیین و تشریح حوزه عملکردی شرکت گاز در توزیع عادلانه رفاه در گستره استان پرداخت و خدمات صادقانه این شرکت را بیانگر تلاش و زحمات همکاران بمنظور ارتقای رضایت مندی مردم شریف دانست.
وی با اشاره به گستردگی خدمات شرکت گاز اظهار داشت: علی رغم نظارت های داخلی مستمر، با همکاری مطلوب و شایسته اداره کل بازرسی استان، زمینه ارتقای سلامت اداری و بهره وری در شرکت گاز بیش از پیش فراهم خواهد شد.
سعید قاسمی وند، رئیس منطقه ۵ بازرسی کشور و بازرس کل استان نیز با اشاره به اینکه مدیران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نمایندگان حاکمیت در صیانت از ارزش ها، حقوق مردم و بیت المال می باشند، تصریح کرد: مدیران دستگاه های اجرایی می بایست با پایبندی به آرمان ها و ارزش های اسلامی و انقلابی با ریشه یابی و عارضه شناسی قبل از وقوع تخلف، زمینه ها و گلوگاه های فساد اداری را در سازمان متبوع خود از بین برده و با برخوردهای قانونی، متخلفان را به دستگاه های بازرسی و نظارتی معرفی کنند. بدیهی است وقوع هر گونه تخلف اداری و عدم جلوگیری و مقابله با آن صدمات جبران ناپذیری داشته و در دستگاه های دولتی تابع نظام اسلامی قابل توجیه نیست.