کارگاه آموزشی وجلسه هم‌اندیشی با مدیران سرمایه‌گذاری برگزار شد
کارگاه آموزشی وجلسه هم‌اندیشی با مدیران سرمایه‌گذاری برگزار شد
آرمان تبریز-کارگاه آموزشی سرمایه گذاری و جلسه هم اندیشی مدیران مشارکت مناطق و سازمان های مختلف شهرداری در محل جلسات سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تبریز برگزار شد.

خبرگزاری آریا-کارگاه آموزشی سرمایه گذاری و جلسه هم اندیشی مدیران مشارکت مناطق و سازمان های مختلف شهرداری در محل جلسات سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛رضا خلیلی مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری شهرداری تبریز در این جلسه با اشاره به ارتباط نزدیک مدیران سرمایه گذاری مناطق دهگانه و سازمان های شهرداری تبریز با سازمان سرمایه گذاری، گفت: فصل جدیدی از همکاری های سازمان آغاز شده است و سعی خواهد شد ترتیبی اتخاذ شود تا مدیران سرمایه گذاری در مناطق و سازمان ها با دست باز و اختیارات بیشتر پیگیر مسائل مربوط به سرمایه گذاری و درآمدهای پایدار باشند.

وی همکاری و همدلی را رویکرد اصلی سازمان عنوان کرد و گفت: ارایه خدمات هرچه بهتر برای سرمایه گذاران منوط به تحول در مدیریت و دیگر بخش‌های مختلف اداری است تا در اسرع وقت و با پنجره واحد اقدامات مقتضی صورت گیرد.

در این جلسه همچنین کارگاه آموزشی سرمایه گذاری با حضور داود ندیم مشاور شهردار در امور سرمایه گذاری برگزار شد.