شهردار تبریزخبرداد: پیشرفت ۵۳ درصدی پروژه شهید فلاحی
شهردار تبریزخبرداد: پیشرفت ۵۳ درصدی پروژه شهید فلاحی
آرمان تبریز-شهردار تبریز از پیشرفت ۵۳ درصدی پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید فلاحی (ارتش) خبر داد.

آرمان تبریز-شهردار تبریز از پیشرفت ۵۳ درصدی پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید فلاحی (ارتش) خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ یعقوب هوشیار با بیان این خبر گفت: با تلاش شبانه روزی همکاران در سازمان عمران شهرداری و پیگیری‌ها و نظارت مستمر، پیشرفت ۵۳ درصدی پروژه با زمانبندی متناسب محقق شده است.

وی افزود: همکاران به صورت محسوس پیگیر پروژه تقاطع غیر همسطح شهید فلاحی (ارتش) بوده و دائما در حال سرکشی و نظارت بر روند پیشرفت این پروژه هستند.

شهردار تبریز اعلام کرد: به جد پیگیر اجرای پروژه هستیم و این نوید را می‌دهیم که طبق برنامه اعلام شده، این پروژه در زمان تعیین شده افتتاح می‌شود.

پروژه تقاطع غیر همسطح شهید فلاحی یا همان ارتش به طول ۵۵۰ متر به طول عرشه ۱۹۰ متر و عرض ۱۶ متر در هفت دهانه و با ۸۰ شمع در حال اجرا است.
روزشمار این پروژه ترافیکی مهم که یکی از مطالبات شهروندان است نصب شده و تا ۹۵روز آینده آماده بهره برداری می شود.