سرباز وظیفه تبریزی، جان ۴ بیمار را نجات داد
سرباز وظیفه تبریزی، جان ۴ بیمار را نجات داد
آرمان تبریز-"علیرضا ایمانی" سرباز وظیفه تبریزی، جان ۴ بیمار را نجات داد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛علیرضا ایمانی سرباز وظیفه ۲۲ ساله تبریزی که ۲۳ خرداد بر اثر سانحه رانندگی دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده اعضای بدن وی اهدا شد.

مدیر بخش فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در این خصوص گفت: با تائید مرگ مغزی این جوان در بیمارستان عالی نسب تبریز و رضایت خانواده، بلافاصله بیمار به بیمارستان امام رضای تبریز منتقل و دو کلیه، قلب و کبد وی به بیماران نیازمند اهدا شد.

دکتر قادری ادامه داد: دو کلیه وی به خانم ۳۵ ساله و آقای ۵۲ ساله، کبد به دختر ۱۴ ساله تبریزی در بیمارستان امام رضای تبریز و قلب نیز در بیمارستان شهید مدنی تبریز به مرد ۲۸ ساله پیوند زده شد.

مدیر بخش فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی تبریز یادآور شد: حال عمومی هر ۴ بیمار رضایت بخش است.

این ششمین مورد بیمار مرگ مغزی بود که در سال جاری منجر به اهدای عضو شد و این پیوند قلب نیز بعنوان نخستین مورد پیوند قلب در سال جاری در دانشگاه علوم پزشکی تبریز ثبت شد.

به گفته دکتر قادری از ابتدای راه اندازی بخش پیوند قلب و کبد در دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ۱۶ مورد پیوند قلب و ۵۷ مورد پیوند کبد انجام شده است.