آغاز رسمی فعالیت های قرارگاه تحول، نوآوری و پیشرفت وزارت جهادکشاورزی در شمالغرب کشور
آغاز رسمی فعالیت های قرارگاه تحول، نوآوری و پیشرفت وزارت جهادکشاورزی در شمالغرب کشور

آرمان تبریز-فعالیت های قرارگاه تحول، نوآوری و پیشرفت وزارت جهادکشاورزی در شمالغرب کشور با حضور رئیس قرارگاه تحول، نوآوری و پیشرفت وزارت جهادکشاورزی و روسای سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی به صورت رسمی در تبریز آغاز شد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، دکتر محمدهادی حاج محمد در اولین جلسه­ قرارگاه تحول، نوآوری […]

آرمان تبریز-فعالیت های قرارگاه تحول، نوآوری و پیشرفت وزارت جهادکشاورزی در شمالغرب کشور با حضور رئیس قرارگاه تحول، نوآوری و پیشرفت وزارت جهادکشاورزی و روسای سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی به صورت رسمی در تبریز آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، دکتر محمدهادی حاج محمد در اولین جلسه­ قرارگاه تحول، نوآوری و پیشرفت وزارت جهادکشاورزی در شمالغرب کشور در تبریز که با حضور اعضای کمیته دانش بنیان بخش کشاورزی برگزار شد، سفر اول اعضای کمیته به استان را شناسایی و اشراف اولیه بر پتانسیلهای موجود در بخش کشاورزی استان و شروع رفت و آمدهای بعدی در راستای ظرفیتهای ایجاد شده با شکل گیری این قرارگاه دانست و گفت: ما در شرایط کنونی با بحران های مختلفی مانند بحران آب و جنگ های منطقه ای مواجه هستیم که گاهی به دلیل وابسته بودن ما به این حوزه ها به ایجاد تهدید امنیت غذایی برای کشور منجر می شود.

وی افزود: مهمترین راهکار برای اینکه بتوانیم از این شرایط عبور کنیم خودکفایی است مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری هم در سخنرانیهای خود برحرکت به سمت خودکفایی کالاهای اساسی تاکید نموده اند راهکاری که برای رسیدن به خودکفایی در زمان محدود در شرایطی که دائماً با بحران های مختلف مواجه هستیم راه های دانش بنیان است. تاکید مقام معظم رهبری بر این موضوع در سخنرانی اخیر و سخنرانی آغاز سال جدید که برای اولین بار یکی از حوزه‌های تخصصی و وزارتخانه ها را مورد اشاره قرار می داد، بدین معناست که حوزه کشاورزی باید مورد اهمیت و تاکید قرار گیرد و این نشست ها نیز در همین راستا و دانش بنیان سازی بخش کشاورزی صورت می پذیرد.

وی اظهار داشت: معاونت علم و فناوری ریاست جمهموری در ۱۰ سال اخیر که پیشران حوزه دانش بنیان در کشور بوده است اقدامات متعددی انجام داده است در حال حاضر حدود ۶ الی ۷ هزار شرکت دانش بنیان در کشورایجاد شده که از این تعداد به صورت خوش‌بینانه۳۰۰ شرکت در حوزه دانش بنیان بخش کشاورزی مشغول فعالیت می باشد نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که این شرکتها چه میزان از حوزه اقتصاد را در اختیار دارند.

رئیس قرارگاه تحول، نوآوری و پیشرفت وزارت جهادکشاورزی در راستای دانش بنیان ساختن حوزه کشاورزی با اشاره به رویکردهای اکو سیستمی اظهار داشت: اکوسیستم سلامت در کشور را به عنوان اکوسیستم نسبتاً موفق در این زمینه دانش بنیان در نظر گرفت که همه بازیگران این حوزه در کنار یکدیگر مشخص جمع شده و کل زنجیره آموزش، تحقیقات، بازار، صنعت و بیمارستان در آن ایجاد گشته است که منافع همسویی نیز با یکدیگر دارند. اما در حوزه صنعت و وزارت علوم این اتفاق صورت نگرفته و طرح های تعریف شده تحت عنوان ارتباط صنعت و دانشگاه نیز عملاً موفق نبوده است. در این میان حوزه بخش کشاورزی بدلیل شباهت هایی که با اکوسیستم سلامت دارد از پتانسیل بالایی برای دانش بنیان شدن برخوردار می باشد زیرا دانشگاه های ارزش آفرین کشاورزی مانند سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ظرفیت بالایی از اعضای هیئت علمی در اختیار دارد که می توانند در این حوزه ایفای نقش نمایند و در کنار کشاورزان و مزارع ، نفع مشترک خلق نمایند.

دکتر حاج محمد با اشاره به آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان کشاورزی اظهار داشت: هدف ما در وزارت جهادکشاورزی باید این باشد که منافع بازیگران را به منافع سازمان که همان خودکفایی است گره بزنیم یعنی منافع اعضای هیئت علمی باید با منافع کشاورز و در نهایت منافع سازمان یکی شود خوشبختانه این نگاه اکوسیستمی در سازمان تحقیقات موجود است و در این راستا پیگیری اجرای آیین‌نامه حمایت از تولیدات دانش بنیان اولین شرح وظیفه تعریف شده برای قرارگاه می باشد این آیین نامه ظرفیت های بسیار خوبی همانند مزارع الگو و دهکده های نوآوری ایجاد نموده است.

وی با تاکید بر این اینکه حوزه دانش بنیان در بخش کشاورزی متفاوت با بخش صنعت و IT است، گفت: حوزه کشاورزی دانش بنیان الزاماَ حوزه ­با فناوری بالا نیست و شاید در حوزه با فناوریهای سطح پایین تر جای گیرد در این راستا مجوزهای دانش بنیان شدن مجموعه های کشاورزی را نیز ابزاری برای پیشبرد این هدف دانست چرا که این مجموعه ها با ابداعات و نوآوری ها می توانند به افزایش بهره وری کمک نمایند.

رئیس قرارگاه تحول، نوآوری و پیشرفت وزارت جهادکشاورزی با اشاره به ظرفیتها و پتانسیلهای مناطق مختلف برای ایجاد تحول، بیان کرد: در حال حاضر در حال تعریف طرح های پیشران هستیم که نگاه زنجیره ای فعالیت شرکت های دانش بنیان در آنها اتفاق افتد و در بستر پارکها یا دهکده های نوآوری که در حال شکل گیری است، این ظرفیتها شناسایی خواهد شد.

وی در مورد بحث حمایت وزارت جهادکشاورزی از دانش بنیان ها افزود: در صورتی که بتوان نظام حمایتی خوبی در این بخش تعریف شود موجب سر ریزی دانش بنیان از بخش صنعت به بخش کشاورزی خواهد شد. چرا که بسیاری از طرحهای دانش بنیان صنعت قابلیت بکارگیری در بخش کشاورزی را دارا می باشند از جمله این طرحهای حمایتی می توان به بحث های تسهیلات ارزان قیمت برای بهره برداران کشاورزی که از محصول دانش بنیان استفاده می نمایند و تسهیلات ارزان قیمت برای مجموعه های سرمایه گذار مشتاق به ورود به حوزه دانش بنیان اشاره کرد.