نقش صندوق توسعه بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال پایدار
نقش صندوق توسعه بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال پایدار
آرمان تبریز-رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی، نقش صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی را در خوداشتغالی و ایجاد اشتغال پایدار در روستاها بسیار مهم دانست.

آرمان تبریز-رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی، نقش صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی را در خوداشتغالی و ایجاد اشتغال پایدار در روستاها بسیار مهم دانست.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛، محمد فرشکاران در جلسه ای با فعالان بخش کشاورزی استان اظهار کرد: با توجه به گستره اقداماتی که توسط صندوق توسعه بخش کشاورزی استان انجام گرفته به نظر می رسد کارآیی این صندوق در خود اشتغالی و ایجاد بازار افراد شاغل در مناطق روستایی بسیار بالا است.
وی افزود: فعالیت چنین صندوق هایی نشان می دهد رویکرد ایجاد اشتغال در کشور به سمت تقویت تشکل ها و بخش خصوصی است.
فرشکاران ابراز داشت: صندوق های خرد زنان روستایی هم که در شهرستان های تبریز، شبستر و عجب شیر شکل گرفته اقدام موثری در ایجاد اشتغال پایدار زنان روستایی به شمار می رود.
این مسوول توجه به مباحث تجاری و بازرگانی را از طرف صندوق توسعه بخش کشاورزی بسیار ضروری برشمرد و توضیح داد: اگر ثبات بازار در تولیدات کشاورزی وجود نداشته باشد به دلیل فسادپذیری سریع مواد، سودآوری تولید دچار چالش شده و مشکلات عدیده دیگر ایجاد می شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی با اشاره به سهم اندک ۷٫۶ درصدی بخش کشاورزی در ایجاد ارزش افزوده استان، تصریح کرد: مزیت نسبی این بخش در حوزه دام، باغ و زراعت بیشتر است که در این حوزه ها باید با ایجاد بازار و فنی سازی فعالیت ها به شرایط ایده آل تری برسیم.
وی اذعان داشت: علاقه داریم انگیزه اشتغال را در حوزه های باغداری، زراعت و دام بیشتر کنیم؛ چرا که معتقدیم اگر توزیع درآمد به سمت روستاها باشد، به دلیل پایین بودن هزینه های زندگی، تثبیت اشتغال پایدار و خود اشتغالی در روستاها جذبه بیشتری خواهد داشت.
در ابتدای جلسه اکبر فتحی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی به ارائه توضیجاتی در خصوص تاریخچه، اهداف و عملکرد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان پرداخت.
در این جلسه مواردی مثل فعالیت صندوق های خرد زنان روستایی و روند تامین نهاده های دامی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.