واکنش همتی به استعفای عبدالملکی چه بود؟
واکنش همتی به استعفای عبدالملکی چه بود؟
آرمان تبریز-همتی به دو تغییر مهم رخ داده در دولت واکنش نشان داد.

واکنش همتی به استعفای عبدالملکی چه بود؟

آرمان تبریز-همتی به دو تغییر مهم رخ داده در دولت واکنش نشان داد.

رییس کل اسبق بانک مرکزی در نوشتاری کوتاه در صفحه‌ای شخصی خود نسبت به استعفای عبدالملکی واکنش نشان داد .

وی تاکید کرده است: در دهمین ماه فعالیت دولت یک عضو تیم اقتصادی دولت برکنار و عضو دیگر به خاطر قانع نشدن نمایندگان همسو، کارت زرد گرفت.

حال که بر اساس شاخص های اقتصادی کارآمدی تیم اقتصادی کابینه در مقابله با پیچیدگی ‌های اقتصادی ، محک خورده است ، چاره‌جویی سریعتر در این بخش‌ها می تواند مانع زیان های بیشتر بشود.