آرمان تبریز: رییس انجمن تکنسین های دارویی استان گفت:امروز با توجه به تحریم های سنگین و ظالمانه امریکا بر علیه ایران شاهدیم که فشاری مضاعف بر قشر کارگر وارد میشود و از طرفی حقوق های حداقلی کارگران در عرصه های مختلف معیشت و زندگی کارگران شریف را به مخاطره انداخته است.
به گزارش  آرمان تبریز، دکتر حسین یوسفی علوی با اشاره به اینکه تکنسین های دارویی نیز که جزیی از قشرکارگران زحمت کش در عرصه سلامت جامعه میباشند ازاین قاعده مستثنی نیستند،افزود:تکنسین های دارویی که در سلامت جسمانی و روحی روانی بیماران نقش موثری دارند باید حقوقشان نادیده گرفته نشود.در حالی که این قشر بدون چشمداشت در حوزه سلامت بصورت شبانه روز در خدمت عموم مردم در خدمات رسانی دارویی در داروخانه های سطح کشور میباشند با حداقل حقوق و حتی در مواردی زیر حقوق تعیین شده در قانون کار در حال کارمیباشند.و بنا به مقتضی شغلیشان حتی نمیتوانند از مرخصی های قانونی خود استفاده کنند.
نایب رییس کانون کارکنان داروخانه های کشور افزود:با توجه به سیستم گردشی حوزه سلامت که یکی حلقه ان یکیست زنجیروار بهم مرتبط میباشند و نقصان در هر حوزه خللی برای حوزه دیگر وارد می اورد.چنانچه میدانیم چرخه دارویی که از وارد کننده دارو گرفته تا تولید کننده های داخلی دارو و به تبع ان ورود به چرخه شرکتهای پخش دارو  و سیستم توزیع ان به داروخانه ها و نهایتا به دست مصرف کننده واقعی که همان بیماران واقعی میباشد.
وی با اشاره به اینکه داروخانه های سطح کشور الان با وضعیت کمبود دارو از یک طرف و کمبود نقدینگی از طرف دیگر که با توجه به انباشت نقدینگی داروخانه ها در سازمان تامین اجتماعی انهم بخاطر عدم پرداخت بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی داروخانه هارا با مشکل مواجه کرده است ،افزود: اگر داروخانه ها نتوانند بدهیهای خود به شرکتهای پخش بدهند با تعدیل نیروهای تکنسین دارویی مواجه خواهند شد و این امر نگرانی انجمن تکنسین های دارویی استان را دو چندان کرده و باید مسولین ذیربط در این مورد راهکارهای اساسی بیندیشند.
وی افزود: تکنسین های دارویی که علاوه از علم تجربی و کارکردی برخوردارند اکثرا نیز تحصیلات دانشگاهی دارند و به جهت همین موضوع در سلامت روحی روانی بیماران بسیارتاثیر گذارند و نقش بسزایی در بالا بردن امید به زندگی بیماران دارند.
وی در خاتمه سخنان خود گفت:بنده بعنوان خادم  این قشر تحصیل کرده از مسولین عاجزانه خواستارم که عملکرد اینان در جامعه مورد توجه قرار گیرد و حتی یک روز را بعنوان روز بزرگداشت تکنسین دارویی یا دارویار در تقویم سال نام گذاری کنند.
زهرا نعیمی