انتقاد شهردار خمارلو از سهم ناچیز این شهر از اعتبارات ارزش افزوده / پسماند؛ تنها ارمغان مسافران به شهر خمارلو است
انتقاد شهردار خمارلو از سهم ناچیز این شهر از اعتبارات ارزش افزوده / پسماند؛ تنها ارمغان مسافران به شهر خمارلو است
آرمان تبریز-شهردار خمارلو گفت: سهم خمارلو از محل اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده ناچیز است. اعتبارات این ردیف، بر اساس سرانه‌ی جمعیتی اختصاص می‌یابد که قدرالسهم شهر خمارلو با احتساب دو هزار نفر جمعیت بسیار ناچیز است، در حالی‌که در تعطیلات اخیر بیش از ۵۰ هزار نفر از این شهر کالا و خدمات دریافت کرده‌اند.

آرمان تبریز-شهردار خمارلو گفت: سهم خمارلو از محل اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده ناچیز است. اعتبارات این ردیف، بر اساس سرانه‌ی جمعیتی اختصاص می‌یابد که قدرالسهم شهر خمارلو با احتساب دو هزار نفر جمعیت بسیار ناچیز است، در حالی‌که در تعطیلات اخیر بیش از ۵۰ هزار نفر از این شهر کالا و خدمات دریافت کرده‌اند.

 به گزارش خبرنگار ما از آذربایجانشرقی عباس ایمان‌نژاد، افزود:با استمرار ملاک فعلی تخصیص اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده، حضور انبوه مسافران و گردش‌گران، به غیر از انباشت پسماند و تحمیل هزینه‌ی اضافی هیچ نفع اقتصادی برای مدیریت شهر خمارلو نخواهد داشت.

 چنانچه اعتبارات ارزش افزوده، واقعی و عادلانه توزیع شود، بخشی از مشکلات این شهرداری از جمله تأمین هزینه‌ی جاری و پرداخت حقوق و دست‌مزد کارکنان تسهیل می‌شود.