امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه آزاد و تراکتورسازی ایران
امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه آزاد و تراکتورسازی ایران
آرمان تبریز: دانشگاه آزاد و تراکتورسازي از توانمنديهاي و قابليتهاي هم بهره مند مي شوند.

به گزارش آرمان تبریز، تفاهمنامه همکاری مشترک بین دانشگاه آزاد اسلامی و گروه صنعتی تراکتورسازی ایران به امضای محمدمهدی طهرانچی و مصطفی وحیدزاده رسید.

هدف از انعقاد این تفاهم نامه استفاده از توانایی های علمی و توسعه همکاری های آموزشی، تحقیقاتی و فناوری در جهت استمرار ارتباط سازمان یافته بین دانشگاه و تراکتورسازی به منظور برطرف کردن نیازهای متقابل و هم افزایی بیشتر است.

براساس این تفاهم نامه؛ دانشگاه آزاد اسلامی و مجموعه صنعتی تراکتورسازی ایران در بهره مندی از پتانسیل های طرفین،  ارائه خدمات مشاوره ای و انجام مطالعات پژوهشی و اجرایی در خصوص پروژه های در حال احداث و آتی،  انجام پروژهای تحقیقاتی و پژوهشی در جهت صنعتی سازی آن و بکارگیری اساتید و دانشجویان نخبه بعد از پایش در کمیته راهبردی مشترک،  انجام امور مربوط به مجوزهای بین المللی برای دستاوردهای علمی و عملی مشترک،  برگزاری سمینار، کارگاه و همایش های علمی مشترک و بازدیدهای علمی و کارآموزی دانشجویان و… همکاری خواهند داشت.