ضرورت جابجایی ساکنین بافت‌ حاشیه‌نشین تبریز برای پیشگیری از خطرات احتمالی
ضرورت جابجایی ساکنین بافت‌ حاشیه‌نشین تبریز برای پیشگیری از خطرات احتمالی
آرمان تبریز-وزیر کشور گفت: جابجایی شهروندان از مناطق حاشیه نشین و بافت فرسوده برای جلوگیری از خطرات احتمالی ناشی از بلایای طبیعی ضروری است که باید تسریع یابد.

آرمان تبریز-وزیر کشور گفت: جابجایی شهروندان از مناطق حاشیه نشین و بافت فرسوده برای جلوگیری از خطرات احتمالی ناشی از بلایای طبیعی ضروری است که باید تسریع یابد.

به گزارش خبرنگار ما ، احمد وحیدی صبح امروز در بازدید از محلات حاشیه‌نشین و گلستان ستارخان تبریز اظهار کرد: اصلاح بافت فرسوده شهری نیازمند راهکار اساسی است.

وی افزود: رسیدگی فوری به مطالبات مردم حاشیه نشین ضروری بوده و باید در این زمینه بررسی و اقدام لازم به عمل بیاید.

وزیر کشور با اشاره به اینکه جابجایی شهروندان از مناطق حاشیه نشین و بافت فرسوده برای جلوگیری از خطرات احتمالی ناشی از بلایای طبیعی ضروری است، اظهار کرد: این موضوع یکی از مطالبات مهم از شهرداری ها بوده ولی شهرداری ها نیز به لحاظ مالی با کمبود اعتبار مواجه بوده و دستشان بسته است.

وی با بیان اینکه مناطق حاشیه نشین و بافت فرسوده به معضلی برای شهرداری ها تبدیل شده است، ادامه داد: نسبت به سندهای مالکیت در مناطق حاشیه نشین نیز باید فکری شود.