برگزاری دوره آموزشی کشاورزی قراردادی مبتنی بر دانش در استان آذربایجان شرقی
برگزاری دوره آموزشی کشاورزی قراردادی مبتنی بر دانش در استان آذربایجان شرقی
آرمان تبریز-دوره آموزشی" کشاورزی قراردادی مبتنی بر دانش" ویژه شرکت های خدمات مشاوره ای و مراکز موضوع ماده 2 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛، مهندس آیت اله عبادپور مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در حاشیه این دوره آموزشی در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه توانمندسازی اعضا و ارکان شرکتهای خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی و سایر مراکز موضوع ماده ۲  قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی شامل کلینیک های گیاهپزشکی، دامپزشکی و …  همگام با آموزش و توانمندسازی مددکاران و سایر بهره برداران کشاورزی در راستای آشنایی با سیاستها و برنامه های اجرایی بخش کشاورزی از وظایف مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی می باشد افزود: با توجه به اهمیت ترویج و پیاده سازی کشاورزی قراردادی در بین بهره برداران به عنوان یکی از اهداف و برنامه های وزارت جهادکشاورزی، توانمندسازی تشکلهای غیردولتی در قالب بازوان اجرایی در تحقق این هدف مهم حائز اهمیت بوده و در این راستا دوره آموزشی “کشاورزی قراردادی مبتنی بر دانش” بصورت  وب کنفرانس به همت اداره پشتیبانی و تجهیز شبکه ترویج مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی و  با هماهنگی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی و مدیریتها و مراکز جهادکشاورزی تابعه با حضور بیش از ۳۵۰ نفر از عاملین غیردولتی و دولتی شبکه ترویج در ۲۸ اردیبهشت ماه سالجاری برگزار گردید.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی و معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان به عنوان مدرس دوره به لزوم اجرای کشاورزی قراردادی جهت گذر از کشاورزی سنتی، ساماندهی بازار، رقابت پذیری در بازارهای داخلی و جهانی، بهبود معیشت کشاورزان  و… اشاره و افزود: کشاورزی قراردادی نه تنها می تواند برای کشاورزان سودآور باشد و با حذف واسطه ها آنها را به بازارهای جدید پیوند دهد، بلکه منافع صنایع و تجار نیز تامین نماید.

دکتر شهرام شفیعی به تبیین نقش تشکلها جهت کارآمدسازی نظام یارانه ها با هدف جلوگیری از افزایش هزینه تولیدکنندگان و تقویت تولید داخلی پرداخت و بیان کرد: مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی با ارایه خدمات مشاوره تخصصی و کارشناسی در تمام مراحل تولید و فرآوری نقش مهم و اساسی در افزایش کمی و کیفی تولیدت کشاورزی داشته و نقش حمایتی را در توافق بین کشاورز و پشتبان بر عهده دارند.