کسب مقام اول در جشنواره بین‌المللی حرکت توسط دانشگاه تبریز
کسب مقام اول در جشنواره بین‌المللی حرکت توسط دانشگاه تبریز
آرمان تبریز-انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تبریز با کسب ۸ عنوان اول و شایسته تقدیر در آئین اختتامیه چهاردهمین جشنواره بین‌المللی حرکت در بین انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور همچنین با حضور بیش از ۶۰ کشور جهان رتبه اول را به دست آوردند.

آرمان تبریز-انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تبریز با کسب ۸ عنوان اول و شایسته تقدیر در آئین اختتامیه چهاردهمین جشنواره بین‌المللی حرکت در بین انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور همچنین با حضور بیش از ۶۰ کشور جهان رتبه اول را به دست آوردند.

به گزارش  خبرنگار ما در تبریز؛ انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی مکانیک در بخش انجمن علمی برتر، علوم کامپیوتر در بخش محتوای دیجیتال و مهندسی پزشکی در  بخش ویژه مقام اول را کسب کردند و انجمن علمی دانشجویی مهندسی بیومکانیک نیز در بخش فعالیت علمی خلاقانه حائز مقام دوم این جشنواره شد.

همچنین انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی بیومکانیک در بخش فعالیت علمی خلاقانه، مهندسی مکانیک در بخش کتاب، فیزیک در بخش اختراع، فوتونیک در بخش مسابقه و علوم و مهندسی باغبانی دانشکده اهر در بخش کارآفرینی عنوان شایسته تقدیر را کسب کردند.

خاطرنشان می‌شود؛ دانشگاه تبریز در  شش دوره‌ اخیر جشنواره‌ بین المللی حرکت که با حضور دانشگاه‌های کل کشور و با حضور ۶۰ کشور برگزار می‌شود، همواره رتبه‌های اول یا دوم را کسب کرده است.

گفتنی است؛ هم اکنون تعداد ۱۰۶ عنوان انجمن علمی دانشجویی در دانشگاه تبریز مشغول به فعالیت هستند و جشنواره بین‌المللی حرکت هر ساله به‌منظور بزرگداشت فعالیت انجمن‌ها و اتحادیه‌های علمی‌دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار می‌شود که در آن آثار انجمن‌های علمی‌دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور در حوزه های کارآفرینی، کتاب، انجمن برتر، انجمن پویا، بخش ویژه، مسابقه، نشریه، فعالیت خلاقانه، محتوای دیجیتال و اختراع، دانشگاه و اتحادیه برتر و نشریه اتحادیه مورد ارزیابی و داوری قرار می گیرد.