سه بازارچه در خرداد افتتاح می‌شود
سه بازارچه در خرداد افتتاح می‌شود
آرمان تبریز-احداث و افزایش بازارچه‌های محلی در تبریز، خبر مسرت‌بخشی است که مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر تبریز بر این رویکرد اتفاق نظر دارند و بر همین اساس مقرر شده است سه بازارچه محلی تا پایان خرداد سال جاری افتتاح شود.

آرمان تبریز-احداث و افزایش بازارچه‌های محلی در تبریز، خبر مسرت‌بخشی است که مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر تبریز بر این رویکرد اتفاق نظر دارند و بر همین اساس مقرر شده است سه بازارچه محلی تا پایان خرداد سال جاری افتتاح شود.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر تبریز در این باره می‌گوید: موضوع بازارچه‌های محلی در کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورا مطرح شده است و به نظر می‌رسد باید نظارت بیشتری درباره آنها اعمال شود.

پرویز هادی ادامه می‌دهد: امسال قصد داریم با کمک شهردار تبریز در هر منطقه شهرداری، یک بازارچه محلی احداث کنیم.

احد صادقی، نائب رئیس کمیسون خدمات شهری با تأکید بر افتتاح سه بازارچه ث در پایان ماه جاری می‌گوید: در سال ۱۴۰۱، شهرداری شش بازارچه دیگر در تبریز احداث می کند تا تعداد بازارچه‌های محلی
در سطح مناطق افزایش یابد.

سعید مطلبی، مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری تبریز در این خصوص می‌گوید: پیش از این وعده ایجاد سه بازارچه جدید را داده بودیم و در تلاش برای افزایش این تعداد هستیم.

وی ادامه می‌دهد: هم‌اکنون بازارچه‌های اندیشه و پاسداران، آماده بوده و سازه‌های بازارچه مرزداران نیز آماده سازی می‌شود اما در حال رایزنی برای احداث شش بازارچه محله‌ای دیگر تا پایان سال جاری در نقاط مختلف تبریز هستیم.

مطلبی با تأکید به رونمایی از سامانه بازار و ایجاد سامانه بند ۲۰ ماده ۵۵ نیز می‌گوید: در خصوص بحث نظارت بر بازارچه‌ها کمیته‌های نظارتی ایجاد شده و طی هفته‌های آتی، نظارت آنها آغاز می‌شود.