بیماری وخیم پوتین واقعیت دارد؟/ جنگ جهانی سوم نزدیک است؟
بیماری وخیم پوتین واقعیت دارد؟/ جنگ جهانی سوم نزدیک است؟
آرمان تبریز-در روزهای گذشته سلامت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه پس از انتشار ویدئویی دوباره زیر سوال رفته است. برخی کارشناسان معتقد هستند که پوتین از یک بیماری شدید رنج می‌برد و ممکن است مرگ او نزدیک باشد. بیماری وخیم پوتین واقعیت دارد؟/ جنگ جهانی سوم نزدیک است؟

آرمان تبریز-در روزهای گذشته سلامت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه پس از انتشار ویدئویی دوباره زیر سوال رفته است. برخی کارشناسان معتقد هستند که پوتین از یک بیماری شدید رنج می‌برد و ممکن است مرگ او نزدیک باشد.
بیماری وخیم پوتین واقعیت دارد؟/ جنگ جهانی سوم نزدیک است؟

این کارشناسان معتقدند حمله به اوکراین و تصمیمات پوتین تحت تاثیر بیماری وی گرفته شده است. تحلیل‌گران نگران هستند در صورت نزدیک بودن مرگ پوتین، وی ممکن است تصمیم‌های ناگهانی بگیرد که موجب هرج و مرج در دنیا شود‌.