اشتراک پذیری رایگان گاز برای ۱۵۹۱مشترک تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی
اشتراک پذیری رایگان گاز برای ۱۵۹۱مشترک تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی
آرمان تبریز-در سال گذشته، 1591 مشترک تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بصورت رایگان از نعمت گاز طبیعی بهره مند گردیده اند.

آرمان تبریز-در سال گذشته، ۱۵۹۱ مشترک تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بصورت رایگان از نعمت گاز طبیعی بهره مند گردیده اند.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز،،مدیرعامل این شرکت با اعلام این مطلب گفت: تأمین گاز قشر محروم جامعه از مهمترین وظایف این شرکت در خدمت رسانی به مردم بوده و جزء مسوولیت های اجتماعی شرکت گاز می باشد.
سیدرضا رهنمای توحیدی افزود: در راستای کمک به قشر آسیب پذیر، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از حق انشعاب گاز رایگان برخوردار می شوند.
وی تصریح کرد: بیش از ۳۳۶۲ میلیون ریال میزان معافیت مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از پرداخت حق انشعاب گاز در سال گذشته می باشد.
مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره به این که تمامی ادارات گاز رسانی استان موظف به اجرای قانون فوق می باشند، اعلام کرد: مددجویان تحت پوشش سازمان امداد و بهزیستی در صورتیکه تاکنون از این امتیاز استفاده ننموده اند می توانند پس از دریافت معرفی نامه از دستگاه تحت پوشش و ارائه آن به اداره گاز منطقه ، از این امتیاز بهره مند گردند.