شاخص آب بدون درآمد وهدررفت واقعی آب در شبکه های توزیع رو به کاهش است
شاخص آب بدون درآمد وهدررفت واقعی آب در شبکه های توزیع رو به کاهش است
آرمان تبریز-جلسه کارگروه کشوری هدر رفت واقعی آب بدون درآمد ، به میزبانی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی برگزار شد.
به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان؛ کارگروه آب بدون درآمد و مدیریت مصرف با حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی، کارشناسان شرکت مهندسی آب و فاضلاب، اساتید دانشگاه و معاونین بهره برداری سراسر کشور، به میزبانی شرکت آبفای آذربایجان شرقی برگزار شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی در این جلسه ضمن خیر مقدم به حاضرین گفت: آب بدون درآمد عبارتست از اختلاف بین حجم آب ورودی به سیستم (شبکه توزیع) و مصارف مجاز با درآمد طی یک سال که دارای سه جزء اصلی ، هدررفت واقعی، هدررفت ظاهری و مصارف مجاز بدون درآمد است.
مهندس خانی افزود: هدف اصلی این جلسه کاهش هدررفت آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک مقابله با کم‌آبی و حفظ محیط زیست به دلیل خشکسالی‌ها و محدودیت منابع آب است اما هدف مهم دیگر به جنبه اقتصادی این بحث برمی‌گردد.
وی اظهارداشت: هدررفت آب در دو گروه کلی «هدررفت ظاهری» یا هدررفتی که ناشی از خطای مدیریت داده‌ها و سیستم، خطای ناشی از عدم دقت کنتورها و لوازم اندازه گیری، خطای ناشی از مصارف و انشعابات غیرمجاز و همچنین «هدررفت واقعی» یا هدررفتی که ناشی از نشت از انشعابات آب، نشت از لوله ها، شیرهای قطع و وصل و اتصالات شبکه توزیع، مقدار هدررفت آب ناشی ازسرریزو نشت از مخازن ذخیره آب را شامل می‌شود.
رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی ادامه داد: باید روند کاهشی هدر رفت آب بر اساس مجموع اقدامات صورت گرفته از قبیل اصلاح و بازسازی شبکه‌های فرسوده آب، نشت یابی و رفع نشت در شبکه و مخازن و مصادیقی از این نوع جنبه ی عملی پیدا کند.
مهندس خانی تصریح کرد: کاهش هدررفت آب نه تنها باعث کاهش هزینه‌های تامین آب، انتقال، تصفیه، انرژی، سرمایه‌گذاری برای تاسیسات جدید و دیگر موارد می شود بلکه باعث افزایش کیفیت خدمت‌رسانی و نیز افزایش درآمد شرکت‌ها نیز خواهد شد.
وی افزود: آمار آب تولیدی نسبت به سال های قبل افزایش چندان زیادی نداشته اما در مقابل تاثیر خشکسالی و افزایش جمعیت در آن تاثیرگذار بوده و آب در دسترس را کم کرده که ادامه این روند در سال های آینده کشور را با مشکل جدی کمبود آب مواجه خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی در پایان تاکید کرد: این آمار نشان می دهد به جای ایجاد منابع آبی جدید باید با برنامه ریزی، مطالعه و تحقیقات علمی از هدر رفت آب جلوگیری کرد تا به این صورت باعث افزایش تولید شود.
دبیر کارگروه هدر رفت واقعی آب بدون درآمد نیز هدف از برگزاری این جلسه را کاهش درصد آب بدون درآمد، ارائه تجربیات و راهکارهای مدیریتی کاهش مولفه های هدر رفت ظاهری و واقعی، تصویب طرح مدل سازی هیدرولیکی و همچنین تجزیه و تحلیل برنامه های صورت گرفته بیان کرد.
دکتر جلیلی افزود: باید با برنامه ریزی های دقیق به سوی تکنولوژی ها و پیشرفت های جدید رفت تا میزان هدر رفت آب حداقل ۵ درصد کاهش پیدا کند.