در نهمین جشنواره ستارگان روابط عمومی های کشور: گروه صنعتی پارس ساختار «ستاره ملی» لقب گرفت
در نهمین جشنواره ستارگان روابط عمومی های کشور: گروه صنعتی پارس ساختار «ستاره ملی» لقب گرفت
آرمان تبریز-آیین نکوداشت روز ارتباطات و روابط عمومی و نهمین دوره جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران با حضور دکتر لیائی معاون وزیر ارتباطات و پروفسور ساروخانی پدر جامعه شناسی ارتباطات برگزار شد.

در این مراسم پس از بررسی مستندات و صدور رای هیئت داوران، دفتر مدیریت ارتباطات و رسانه ای گروه صنعتی پارس ساختار به عنوان «روابط عمومی برتر کشوری» انتخاب و موفق به دریافت عنوان «ستاره ملی» این جشنواره گردید.

در این جشنواره ملی که روز سه شنبه ۲۷ اردیبهشت به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی به همت خانه روابط عمومی های ایران در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد، بر اساس آرای هیئت داوران نهمین دوره جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران پس از بررسی عملکرد مجموعه های روابط عمومی شرکت کننده، دفتر ارتباطات و رسانه ای گروه صنعتی پارس ساختار به عنوان «روابط عمومی برتر» و وحید خوش زرع مدیر ارتباطات و رسانه ای این گروه نیز به عنوان «ستاره ملی روابط عمومی ایران» در سال ۱۴۰۰ معرفی شد.