راه‌اندازی واستقرارمرکز پایش دراموردیسپاچینگ برق تبریز
راه‌اندازی واستقرارمرکز پایش دراموردیسپاچینگ برق تبریز
آرمان تبریز-مرکز پایش در امور دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق تبریز استقرار یافت و راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ براساس سیاست‌های شرکت توانیر، مبنی بر راه‌اندازی و پایش کنتورهای هوشمند، این مرکز در امور دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق تبریز استقرار یافت و راه‌اندازی شد.

با استقرار این مرکز در امور دیسپاچینگ و فوریت‌های برق تبریز، کنتورهای هوشمند و دیماندی واقع در حوزه‌ی بهره‌برداری شرکت توزیع نیروی برق تبریز به طور لحظه‌ای رصد شده و در راستای مدیریت مصرف و عبور کم‌عارضه از پیک بار در زمان‌های بحرانی گام بزرگی برداشته می‌شود.

همچنین در این مرکز پایش، کنتورهای هوشمند رویت‌پذیر شده و برای مشترکان صنعتی، اداری، کشاورزی، تجاری و … برنامه‌ریزی‌های دقیق و کاملی انجام می‌شود و می‌توان به طور کامل عملکرد مشترکان اداری و صنایع همکار و غیرهمکار را رصد کرد.